VOLUNTARIAT LINGÜÍSTIC

Professors responsables: Caterina Moll, Francesca Mestre, Victòria Contreras i Joana M. Servera.

D’ençà del curs 2011-12, s’han programat des del centre tota una sèrie d’activitats que tenen com a principals objectius el respecte a les persones, a un mateix, a l’entorn i el treballar la cultura dels valors relacionats amb la sociabilitat (participació crítica, relació social, autonomia, cooperació) i amb el treball i l’estudi (esforç, planificació, formalitat, dedicació, eficiència).

El voluntariat lingüístic està adreçat a tot l’alumnat del centre i té com a finalitat implicar tota la comunitat educativa en l’acollida dels alumnes nouvinguts, contribuir a cohesionar la comunitat escolar i a crear una cultura de l’ajuda i l’intercanvi desinteressat. La idea és bona no només perquè ajuda els nous alumnes amb l’adquisició de la llengua, sinó també pel que té d’intercanvi cultural i de mútua coneixença. A més, quan un alumne autòcton comparteix el temps i la llengua amb un alumne nouvingut el que fa és donar-li oportunitats per a inserir-lo en la xarxa d’amics i activitats.

Es du a terme durant el temps del primer pati, un cop a la setmana.