DOCUMENTS SOBRE EL FUNCIONAMENT DEL CENTRE

Reglament d'Organització i Funcionament (ROF)

altres documents

fulls resum de les assignatures 2019-2020. Modificats covid-19

Per causa de la pandèmia de covid19 s'han modificat els fulls resums de cada assignatura per incloure els canvis en les programacions i criteris de qualificació i avaluació

Reclamacions contra les decisions i qualificacions de l’ESO.

Document de la Conselleria d'Educació de les Illes Balears