Matemàtiques

dept.matematiques@iesarta.cat

Biologia i Geologia

dept.biologiaigeologia@iesarta.cat

Física i Química

dept.fisicaiquimica@iesarta.cat

Tecnologia i Informàtica

dept.tecnologia@iesarta.cat

Anglès

dept.llenguesestrangeres@iesarta.cat

Llengua Catalana

dept.catala@iesarta.cat

Llengua Castellana

dept.castella@iesarta.cat

CLÀSSIQUES

dept.classiques@iesarta.cat

ciències socials

dept.socials@iesarta.cat

Filosofia

dept.filosofia@iesarta.cat

Plàstica

dept.plastica@iesarta.cat

Música

dept.musica@iesarta.cat

Orientació

dept.orientacio@iesarta.cat

EDUCACIÓ FÍSICA

dept.educaciofisica@iesarta.cat

Activitats Físico Esportives

dept.afd@iesarta.cat

Administració i Gestió

dept.administracio@iesarta.cat

Religió

dept.religio@iesarta.cat

Comissió de coordinació pedagógica

ccp@iesarta.cat