2.-COM-ACTIVAR-COMPTE-USUARI-GESTIB

Recordeu que si ja teniu el compte activat i l’heu utilitzat anteriorment per resoldre problemes amb el compte de gestib existent has de contactar amb el servei de suport de conselleria o llegir les faqs a https://suportgestib.caib.es/preguntes-mes-frequents/sollicitud-de-compte-dusuari/alumnat-major-dedat-i-families/


En cas que el compte no estigui actiu encara hi hagi hagut algun problema durant el procés d’activació heu de contactar amb la secretaria del centre: 971 83 63 34