Pagament de matrícula ACTIVAT

Podeu realitzar el pagament online (TPV) de la matrícula al següent enllaç: Heu d’omplir l’import corresponent a la vostra matrícula i a l’espai de “remitente” s’ha d’especificar NOM I LLINATGES DE L’ALUMNE i CURS que ha de cursar. Per exemple: Maria Ginard Genovard. 1r ESO Pel que fa al pagament de taquilles (que ha de ser un pagament diferenciat) l’apartat de…

Llegeix més...