Pagament de matrícula

Podeu realitzar el pagament online (TPV) de la matrícula al següent enllaç: Heu d’omplir l’import corresponent a la vostra matrícula i a l’espai de “remitente” s’ha d’especificar NOM I LLINATGES DE L’ALUMNE i CURS que ha de cursar. Per exemple: Maria Ginard Genovard. 1r ESO Pel que fa al pagament de taquilles (que ha de ser un pagament diferenciat) l’apartat de…

Llegeix més...

#WorldEnvironmentDay

Dins la campanya de les Nacions Unides #OnlyOneEarth per commemorar el #WorldEnvironmentDay @iesllorencgarciasifont ha duit a terme 3 accions per conscienciar la comunitat educativa de l importància de preservar l’únic planeta Terra.* Hem distribuït contenidors per les diferents zones i els hem etiquetat per saber que dipositar en cadascun* Hem dissenyat pòster amb accions senzilles que ajuden a aturar…

Llegeix més...

ATENCIÓ FUTURS ALUMNES DEL CICLE FORMATIU D’ACTIVITATS FÍSICOESPORTIVES

Els alumnes que presentin una sol·licitud d’admissió per a un dels cicles formatius d’activitats fisicopespotives (Grau Mitjà de Guia en el Medi Natural i de Temps Lliure o Grau Superior  d’Ensenyament i Animació Socioesportiva) han de presentar en el centre: – Un certificat mèdic oficial en el qual acrediti expressament que no pateixen cap tipus…

Llegeix més...