PROJECTE BON DIA

Durant el curs 2011-2012 es va posar en marxa el projecte “Bon dia” que consisteix en començar la jornada educativa fomentant un valor.

Es tracta d’una activitat que es planteja per tal d’incidir en el desplegament de les competències bàsiques associades al desenvolupament personal o les habilitats socials i per dotar els alumnes d’estratègies que els ajudin a resoldre els conflictes o les situacions que es donen en la vida quotidiana.

Està adreçada als alumnes de 1r cicle (enguany només als de 1r, en els cursos anterios, a 1r i a 2n) i consisteix en fer una breu reflexió –menys de deu minuts- sobre un valor concret a través d’un conte, un poema, una història… a primera hora del dia i des de la matèria amb la qual comencen la jornada. És una activitat interdisciplinar i la idea és que qualsevol activitat i acció de qualsevol membre de la comunitat educativa estigui regida pel respecte i pel desenvolupament d’aquests valors.

Durant els 10 primers minuts de classe s’explica un valor amb el suport d’una cançó, d’una presentació de diapositives o d’un vídeo.

Coordinadora Francesca Mestre (Dpt. Llengua Catalana)