L’alumne, o algun dels seus tutors legals , ha de justificar les faltes d’assistència dins els tres dies següents després d’haver faltat. Si ja sap que faltarà prèviament, és recomanable lliurar el justificant abans de l’absència. Es poden justificar de la següent forma:

B) A través del Gestib, a l’adreça https://www3.caib.es/xestib/families/assistencia. Allà podeu veure totes les faltes d’assistència de l’alumne, i justificar les que siguin justificables. Podeu trobar en el següent tutorial les passes a seguir per fer-ho.

El professor-tutor de l’alumne justificarà setmanalment les absències, sempre que siguin justificables, al programa GESTIB.