Informació general

És un projecte global de centre consistent en la utilització de noves metodologies, de les noves tecnologies del coneixement i l’adquisició de nous perfils dels docents com a líders educatius i, de l’alumnat, com a motor del seu propi aprenentatge.

És el projecte pel qual l’IES Llorenç Garcías i Font va sol·licitar la incorporació al programa TAC
de la Conselleria d’Educació per tal d’obtenir més recursos per a la formació del professorat i
per a l’adquisició de dispositius tecnològics per part de les famílies. Aspirava a ser un projecte
global de centre amb la implantació de les noves metodologies, de les noves tecnologies del
coneixement i l’adquisició de nous perfils dels docents com a líders educatius i, de l’alumnat,
com a motor del seu propi aprenentatge.


Per tot això, aquest curs ha estat un any d’inversió en recursos i de formació. S’ha incentivat la
formació al centre contractant els serveis formatius de l’empresa ICONO i s’ha lliurat un
dispositiu al professorat que l’ha sol·licitat per a formar-se, en total 39 professors. A més,
s’han realitzat importants assoliments al centre: s’ha efectuat un ús important del correu
corporatiu @iesarta.cat tant entre el professorat com per part de l’alumnat; s’ha utilitzat la
memòria il·limitada de Google Drive i les seves carpetes i unitats d’equips i del correu
electrònic de Google. També hi ha hagut experiències en l’ús de Google Classroom. I s’han
efectuat importants inversions, totes elles aprovades pel Consell escolar:

50 dispositius Chromebooks Acer C738

 • 2 carretons d’emmagatzematge i càrrega elèctrica de dispositius.
 • Desplegament de una segona xarxa de fibra òptica amb emissors de senyals wifi a
  cada aula de 1r i 2n d’ESO.

Tot i així, es va acordar ajornar la implantació del programa TAC amb l’alumnat i deixar un
altre any de formació del professorat.
Però el curs 2018-19 serà també un any d’innovacions amb les TAC al nostre centre:

 • S’empraran i utilitzaran els recursos obtinguts amb les noves inversions
  efectuades: Chromebooks nous per a l’alumnat, reconversió dels dispositius
  ultraportàtils del centre a Chromebooks virtuals amb sistema operatiu Cloud
  Ready per a millorar les seves prestacions, xarxa de fibra òptica amb servidor
  propi, independent de la xarxa pròpia de Conselleria.
 • Es continuarà experimentant de forma puntual i amb professorat voluntari en
  Google Classroom, Entorn Virtual d’Aprenetatge (EVA)…
 • Allò impossible de garantir ha estat complir amb els mínims proposats per
  Conselleria al seu programa TAC, al menys quatre departaments aplicadors,
  però es continuarà aplicant solament amb el professorat voluntari.
 • Es continuarà amb la formació a centre, tot contractant els serveis d’altres
  formadors.