En aquest espai trobareu informacions i recursos pel professorat del centre. Molts dels enllaços us adreçaran a webs internes del centre a les que per accedir necessitareu utilitzar l’usuari i contrasenya del domini iesarta.cat.


DOCUMENTS DE CENTRE

https://sites.google.com/iesarta.cat/documentsdecentre/


INFORMACIÓ I INCIDÈNCIES TIC PEL PROFESSORAT

AQUÍ teniu l’enllaç per accedir al lloc web de suport TIC i TAC pel professorat del nostre centre. (En cas que no pogueu accedir podeu escriure un email a tic@iesarta.cat) .

https://sites.google.com/iesarta.cat/tic

Trobareu:

  • FORMULARI PER NOTIFICAR QUALSEVOL INCIDÈNCIA TIC.
  • Tutorials i protocols diversos per facilitar l’ús dels nostres dispositius i xarxes. Aquests tutorials s’aniran elaborant, millorant i actualitzant.

Omple el formulari
amb la teva incidència

Es vol transmetre la necessitat de crear una cultura de consulta i ús d’aquesta eina Google, i en especial el formulari per a evitar les notificacions improvisades a les persones de coordinació TIC/Secretaria; emplenant el formulari es deixarà constància de forma immediata i oficial i es podrà atendre i fer un seguiment.

Se vos recomana que tingueu un accés directe fent el següent, així el tindreu a l’abast de forma més immediata:

A)

  • Pitgeu l’enllaç i accediu-ne.
  • A la part superior dreta, dins de l’adreça de la web hi trobareu una estreleta, marqueula.
  • Vos demanarà el lloc per fixar-la a la barra de carpetes i adreces del navegador, ancoreu-la; en cas de nova necessitat hi podreu accedir des de la barra del navegador.

B)

  • També podeu aferrar una ferratina a aquest correu, per exemple accés TIC IES, i tenir-lo identificat en el menú dels vostre correus des de l’aplicació Gmail.

NOU PROFESSORAT

El professorat del centre per desenvolupar la seva tasca docent necessita accedir a diversos serveis informàtics del centre pels que necessitarà un usuari i contrasenya:

– Usuari per accedir a l’entorn Google del centre amb el domini iesarta.cat
– Usuari per accedir als ordinadors connectats a la xarxa cablejada del centre
– Usuari per accedir la impresora/fotocopiadora de la sala de professors

Aquells que us incorporeu al centre per primera vegada, un cop fets els tràmits de presa de possessió i presentació a la direcció, podeu omplir les dades d’aquest FORMULARI i us enviarem a l’adreça d’email facilitada el vostres usuaris i contrasenyes corresponents. Si un cop rebuts teniu cap problema contacteu amb els coordinadors TIC.

FORMULARI NOU PROFESSORAT

Us recordem que altres serveis, com l’accés al GESTIB o al MOODLE, es realitzen amb l’usuari que facilita la Conselleria d’Educació. Tant si no el teniu com si procediu d’un altre centre haureu de tramitar l’alta presencialment amb el Secretari del centre.


RECURSOS PEL PROFESSORAT

Aquí trobareu alguns recursos pel professorat que també estan disponibles al Google Drive del claustre del centre.

Justificant d’absència

Document per justificar l’absència d’un professor

Feines de guàrdia

Document per indicar al professorat de guàrdia quines feines han de realitzar els alumnes en absència d’un professor

Dossier Professorat IES Llorenç Garcias i Font

Dossier pel professorat existent i nouvingut de l’IES Llorenç Garcias i Font. Darrera actualització 2018.