Aquest curs 2019-20 es susbtituiran els llibres de text en paper per ordinadors chromebooks i en les següents assignatures llicències de llibres digitals:

Heu de descarregar les instruccions adjuntes i entrar a la web indicada amb el codi de accés: arta (minúscula i sense accent)

Manual-compra-Nadal-padres