El nostre centre compta amb una instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de l’edifici de batxillerat. Està connectada a la xarxa elèctrica i permet l’autoconsum de part de la energia generada i la venda dels excedents.

La instal·lació va ser finançada per la Conselleria d’Educació del Govern Balear, va ser adjudicada a Gas Natural Fenosa i executada per Veolia l’any 2018.

La instal·lació té una potència total de 33 kWp, i està formada per 100 múduls de Jinko Solar de silici policristalí, de 333 W de potència cada un, ocupant 200 m2 de la coberta, amb inclinació de 30º i desviació de 40º respecte al sud fixats sobre blocs de formigó.

Té un inversor HUAWEI SUN2000 33KTL amb una potència de 30,6 kW nominals i disposa d’un sistema de monitorització Solar Log.

S’estima que la seva producció diaria és de 133 kWh, depenent de l’època de l’any i la insolació, i la producció anual superior als 40 MWh, el que permetrà estalviar 18 tonelades de CO2 equivalent anuals.

Podeu consultar la seva producció diària, mensual i anual, així com l’estalvi de CO2:

https://energia.caib.solarlog-portal.es/Instituts.html?c