Programa d'educació cívico ambiental (PECA)

El Programa d’Educació Cívico Ambiental del IES Llorenç Garcías i Font es desenvolupa anualment i es elmarc en que es treballen un seguit d’iniciatives relacionades amb la protecció del medi ambient i la educació d’una ciutadania responsable.

És una proposta organitzada per la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori i la Conselleria d’Educació i Universitats, que va adreçada a tots els centres educatius d’infantil, secundària, batxillerat, de persones adultes, educació especial i centres d’especial singularitat de les Illes Balears. Té per objectiu impulsar l’educació ambiental en els centres i donar suport als projectes d’ambientalització dels Centres Educatius.

Per desenvolupar aquest programa, el nostre centre té la comissió del PECA integrada per:

– Àngels Comas

– Maria A. Mayol

– Magdalena Fuster

– Joana Mª Servera

– Jordi Chico

– Eva Gonzàlez

– Joan Domenge

– Josep Vela

que fan feina per a millorar el funcionament del centre a nivell ambiental.

L’objectiu de la comissió ambiental és avançar en la conscienciació, respecte i conservació sostenible del medi ambient. El programa està adreçat a tot l’alumnat del centre i potencia el treball cooperatiu i interdisciplinar.

Inclou, entre d’altres activitats:

– l’hort ecològic, pensat perquè sigui treballat des del major nombre d’àrees possibles i perquè des d’aquestes àrees s’incentivin les activitats que hi estiguin relacionades.

– El consum responsable, amb el mercadet del comerç just,  

– el programa de reciclatge dels llibres de text 

– el berenar intercultural i solidari de Nadal

– el concurs Aula Verda.

Concurs Eco Aula 2019

Aquí podeu consultar les bases i el desenvolupament del concurs Eco Aula 2019!