Com és estudiar batxillerat a l’ies llorenç garcies i font?

Trobareu aquí quina és la oferta d’estudis de Batxillerat al nostre institut i les darreres notícies d’activitats realitzades pels alumnes de Batxillerat.


Darreres notícies de Batxillerat