1r ESO LOMLOE

OBLIGATÒRIES

 • Atenció educativa / Religió (1)
 • Educació Física (2)
 • Geografia i Història (3h)
 • Llengua Castellana i literatura (3h)
 • Llengua Catalana i literatura (3h)
 • Anglès (3h)
 • Matemàtiques (4h)
 • Biologia i Geologia (3h)
 • Música (3h)
 • Tutoria (1h)


2n ESO LOMLOE

OBLIGATÒRIES

 • Atenció educativa / Religió (1)
 • Educació Física (2)
 • Geografia i Història (3h)
 • Llengua Castellana i literatura (3h)
 • Llengua Catalana i literatura (3h)
 • Anglès (3h)
 • Matemàtiques (3h)
 • Educació Plàstica, Visual i Audiovisual (3h)
 • Física i Química (3h)
 • Tecnologia i Digitalització I (3h)
 • Tutoria (1h)


3r ESO LOMLOE

OBLIGATÒRIES

 • Atenció educativa / Religió (1)
 • Educació Física (2)
 • Geografia i Història (3h)
 • Llengua Castellana i literatura (3h)
 • Llengua Catalana i literatura (3h)
 • Anglès (3h)
 • Matemàtiques (3h)
 • Educació Plàstica, Visual i Audiovisual (3h)
 • Biologia i Geologia (3h)
 • Física i Química (3h)
 • Tecnologia i Digitalització II (3h)
 • Una matèria entre Educació Plàstica, Visual i Audiovisual o Música (2h)
 • Tutoria (1h)

4t ESO LOMLOE

MATÈRIES COMUNES

 • Atenció educativa / Religió (1)
 • Educació en Valors Cívics i Ètics (2h)
 • Educació Física (2)
 • Geografia i Història (3h)
 • Llengua Castellana i literatura (3h)
 • Llengua Catalana i literatura (3h)
 • Anglès (3h)
 • Matemàtiques A o B, elecció de l’alumne (3h)
 • Tutoria (1h)

MATÈRIES D’OPCIÓ (Triar-ne 3)

 • Biologia i Geologia (3h)
 • Digitalització (3h)
 • Ecnomia i Emprenedoria (3h)
 • Expressió Artística (3h)
 • Física i Química (3h)
 • Formació i Orientació Personal i Professional (3h)
 • Llatí (3h)
 • Música (3h)
 • Alemany (2h)
 • Tecnologia (3h)

4t ESO LOMQUE

OBLIGATORIES

 • Llengua Castellana (3,5h)
 • Llengua Catalana (3,5h)
 • Anglès (3h)
 • Geografia i Història (3h)
 • Educació Física (2h)
 • Religió / Valors Ètics (1h)
 • Tutoria (1h)

TRONCALS

Ensenyaments Acadèmics:

 • Matemàtiques Acadèmiques (4h)

Triar DUES matèries (3h)

Ensenyaments Aplicats:

 • Matemàtiques Aplicades (4h)

Triar DUES matèries (3h)

ESPECÍFIQUES

Escollir-ne UNA (3h)

 • Alemany
 • Cultura Científica
 • Cultura Clàssica
 • Educació Plàstica Visual i Audiovisual
 • Filosofia
 • Música
 • Tecnologia de la Informació i Comunicació

Més informació sobre la Normativa i curriculum d’Educació Secundària Obligatòria segons la LOMLOE a: https://intranet.caib.es/sites/lomloe/ca/eso/