pàgina en construcció

Aquesta pàgina està en construcció. Podeu fer arribar els vostres comentaris a l'administrador de la web.

RECURSOS PEL PROFESSORAT

Aquí trobareu alguns recursos pel professorat. 

documents

Justificant d'absència

Document per justificar l'absència d'un professor

Feines de guàrdia

Document per indicar al professorat de guàrdia quines feines han de realitzar els alumnes en absència d'un professor

Dossier Professorat IES Llorenç Garcias i Font

Dossier pel professorat existent i nouvingut de l'IES Llorenç Garcias i Font. Darrera actualització 2018.