INFORMACIÓ I INCIDÈNCIES TIC PEL PROFESSORAT

Aquí teniu l’enllaç per accedir al repositori de les TIC del nostre centre. (En cas que no pogueu accedir podeu escriure un email a tic@iesarta.cat)
La coordinació TIC del centre ha elaborat aquest enllaç per facilitar l’accés a:
  • Tutorials i protocols diversos per facilitar l’ús dels nostres dispositius i xarxes. Aquests tutorials s’aniran elaborant i implementant amb el temps.
  • El FORMULARI PER NOTIFICAR QUALSEVOL INCIDÈNCIA. Al mateix temps se vol transmetre la necessitat de crear una cultura de consulta i ús d’aquesta eina Google, i en especial el formulari per a evitar les notificacions improvisades a les persones de coordinació TIC/Secretaria; emplenant el formulari es deixarà constància de forma immediata i oficial i es podrà atendre i fer un seguiment.

Se vos recomana que tingueu un accés directe fent el següent, així el tindreu a l’abast de forma més immediata:

A)
  • Pitgeu l’enllaç i accediu-ne.
  • A la part superior dreta, dins de l’adreça de la web hi trobareu una estreleta, marqueula.
  • Vos demanarà el lloc per fixar-la a la barra de carpetes i adreces del navegador, ancoreu-la; en cas de nova necessitat hi podreu accedir des de la barra del navegador.
B)
  • També podeu aferrar una ferratina a aquest correu, per exemple accés TIC IES, i tenir-lo identificat en el menú dels vostre correus des de l’aplicació Gmail.

RECURSOS PEL PROFESSORAT

Aquí trobareu alguns recursos pel professorat que també estan disponibles al Google Drive del claustre del centre.

Justificant d’absència

Document per justificar l’absència d’un professor

Feines de guàrdia

Document per indicar al professorat de guàrdia quines feines han de realitzar els alumnes en absència d’un professor

Dossier Professorat IES Llorenç Garcias i Font

Dossier pel professorat existent i nouvingut de l’IES Llorenç Garcias i Font. Darrera actualització 2018.