CICLES FORMATIUS

PROCEDIMENT D’ADMISSIÓ A CICLES FORMATIUS PER AL CURS 2021-2022

         El procediment d’admissió per al curs 2021-2022 es desenvoluparà en 2 FASES diferenciades i NO excloents.

FASE 1:

 • Qui pot participar?
 • Només aquelles persones que compleixen els requisits en el moment de fer el tràmit (és a dir, que disposen de la titulació corresponent en el moment de fer la sol·licitud).
 • Termini: 1 a 30 de juny de 2021, ambdós inclosos
 • Com participar? Veure apartat “Sol·licituds d’admissió”

IMPORTANT! Les persones que no han obtingut plaça al juny, han de tornar a participar en el procés (a  la FASE 2).

FASE 2 :

 • Qui pot participar?
 1. Les persones que han fet el tràmit en la Fase 1 però no han estat admeses en cap de les opcions sol·licitades
 2. Les persones que han obtingut els requisits per accedir al cicle formatiu en posterioritat al 30 de juny
 3. Les demés persones que, tot i tenir els requisits d’accés als cicles, no varen formalitzar l’admissió en el mes de juny.
 • Termini: 1 a 7 de setembre de 2021, ambdós inclosos
 • Com participar? Veure apartat “Sol·licituds d’admissió”


Sol·licitud admissió

(el procediment és el mateix per a qualsevol de les dues fases)

La sol·licitud s’ha de realitzar de manera TELEMÀTICA

 • Només excepcionalment es podrà realitzar en paper

SOL·LICITUD TELEMÀTICA

 1. Es realitza a través de la web de Formació Professional: (http://www.caib.es/sites/fp/ca/tramit_2021_admissio/ )

 1. El sistema ofereix dos procediments distints:
 1. ACCÉS MITJANÇANT USUARI (TRÀMIT AUTENTICAT):
 • Hi ha tres opcions:
 • Amb el codi de GESTIB d’un dels pares
 • Amb l’usuari Cl@ve.
 • Amb l’usuari CAIB (treballadors de l’Administració)

 1. ACCÉS SENSE USUARI (TRÀMIT ANÒNIM)
 • Usar només en cas que no es disposi de cap dels dos sistemes d’identificació anteriors
 • El tràmit es fa igualment de manera telemàtica.
 • Una vegada realitzat el tràmit és INDISPENSABLE imprimir l’imprès i presentar-lo al centre DINS EL TERMINI. També s’haurà d’adjuntar tota la documentació que no es pugui consultar telemàticament.

 1. PER TANT, NOMÉS S’HAURÀ D’ACUDIR AL CENTRE SI:

 1. S’ha fet el tràmit AUTENTICAT i s’ha d’aportar documentació que el centre educatiu no pugui consultat telemàticament

 1. S’ha fet el tràmit ANÒNIM.

/2

Deja tu comentario