ATENCIÓ FUTURS ALUMNES DEL CICLE FORMATIU D’ACTIVITATS FÍSICOESPORTIVES

Els alumnes que presentin una sol·licitud d’admissió per a un dels cicles formatius d’activitats fisicopespotives (Grau Mitjà de Guia en el Medi Natural i de Temps Lliure o Grau Superior  d’Ensenyament i Animació Socioesportiva) han de presentar en el centre: – Un certificat mèdic oficial en el qual acrediti expressament que no pateixen cap tipus…

Llegeix més...