Atesa la crisi sanitària ocasionada per la pandèmia de la COVID-19 i per preveure com s’ha d’enfrontar curs 2020-2021, garantir la creació d’entorns escolars saludables i al més segurs possibles, tant físicament com emocionalment, mitjançant mesures de promoció de la salut, prevenció i protecció adaptades a cada etapa educativa i incidir en el treball organitzatiu i la coordinació pedagògica dels centres per preparar el curs, l’equip directiu i professorat de l’IES Llorenç Garcias i Font ha elaborat durant el mes de juliol de 2020 el pla de contingència que inclou l’organització de l’inici de curs i la previsió de les actuacions que s’han de dur a terme per poder fer front a les possibles eventualitats que es puguin produir durant el curs 2020-2021.

Aquest pla va ser aprovat pel claustre de professors el dia 22 de juliol de 2020 i pel Consell escolar el dia 28 de juliol de 2020. El podeu descarregar i consultar al següent enllaç.