Nous alumnes:

Els alumnes admessos en algun cicle formatiu han de recollir a l’institut un sobre amb les instruccions de matrícula i demanar cita prèvia per lliurar la documentació després. El termini de matrícula és del 23 al 25 de setembre.

Si no es realitza el tràmit de matrícula en aquestes dates es perdrà la plaça

La cita es pot demanar presencialment al centre o a través del telèfon 971 83 63 34.

Alumnes de cursos anteriors:

L’alumnat dels Cicles Formatius amb matrícula administrativa efectuada via GESTIB haurà d’abonar en metàl·lic el pagament de la matrícula i del material tècnic del curs al centre, amb sol·licitud de cita prèvia, els dies 1 al 7 de setembre.

Preus dels pagaments de la matrícula:

  • FPB (formació professional bàsica): 44,20 €
  • CF GM (cicle formatiu de grau mitjà)- AFD21:  54,20 €
  • CF GS (cicle formatiu de grau superior)- AFD31:  92,20 €.

Material tècnic: al mateix temps l’alumnat d’ AFD21 i AFD31 (també anomenat TAFAD, Tècnic en Animació Física i Esportiva) en el moment del pagament de la matrícula haurà d’afegir i abonar la quantitat sol·licitada per les despeses del material del curs, veure les instruccions de les circulars. El document cal imprimir-ho i emplenar-ho per sol·licitar tallatge de la roba tècnica.