LLISTES DEFINITIVES DEL PROCÉS D’ADMISSIÓ DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

LLISTES PROVISIONALS DEL PROCÉS D’ADMISSIÓ DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

El procés d’admissió va començar del dia 17 d’agost al 7 de setembre de 2020.

CALENDARI

Presentació de les sol·licituds d’admissió (tràmit telemàtic).Del 17 d’agost al 7 de setembre
La DGFPIEAS fa el sorteig de lletres per al desempat.10 de setembre
Publicació de la llista provisional de persones admeses i en espera (primeres opcions).15 de setembre
Reclamacions, rectificacions i revisions.15, 16 i 17 de setembre
Publicació de les rectificacions i de la resolució de les reclamacions.18 de setembre
Publicació de la llista definitiva de persones admeses i en espera (totes les opcions).23 de setembre
Matrícula als cicles formatius.23, 24 i 25 de
setembre
Inici de curs29 de setembre
Procediment per a l’adjudicació i la matrícula, per part dels centres, de les places que queden vacants després de la matrícula (persones en llista d’espera de primeres opcions).29 i 30 de setembre
Publicació de vacants de tots i cadascun dels cicles formatius (pàgina web fp.caib.es).1 d’octubre
Si hi ha baixes a partir d’aquesta data, el centre les ofereix a les persones que consten en qualsevol de les llistes d’espera definitives del centre.
Els sol·licitants fora de termini: Oficina d’escolarització FP.
De l’1 al 30 d’octubre
Termini màxim per a la matrícula als ensenyaments de formació professional que es cursen segons l’organització temporal ordinària.30 d’octubre

El procediment per a la sol·licitud d’admissió es durà a terme mitjançant el tràmit telemàtic, al qual es podrà accedir des de la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors: fp.caib.es

Teniu més informació a https://www.caib.es/sites/fp/ca/admissia_curs_2020-2021/