El claustre de l’ies Llorenç Garcías i Font condemna la violència i envia el seu suport a la comunitat educativa del Ceip Gabriel Vallseca.