Les activitats lectives pels alumnes Formació Professional començaran el DIVENDRES 23 DE SETEMBRE, a les 8:00h.

La primera hora es dedicarà a la recepció dels alumnes per part dels tutors. A partir de la segona hora, s’iniciaran les activitats lectives ordinàries del curs.

Els alumnes han d’accedir al centre pel CARRER MÚSIC ANTONI LLITERAS.

Els alumnes s’han de dirigir a la pista esportiva que hi ha darrera de l’edifici d’Estudis Postobligatoris on seran atesos pels seus tutors.