Els membres de la Junta Electoral reunits el dia 1 de desembre a les 10.45 h, han acordat: l’aprovació de les candidatures i l’aprovació del calendari de les eleccions.

Representants de l’alumnat.

● Joaquin Legorburu, 4rt D
● Paula Esteva Servera, 4rt D
● Vicenç Carreras Piris, 3r B
● Sergi Nebot Pedrero, 3r D
● Hugo Pando Torres, 3r B
● Lucas Hubert Lehmann, 4rt C
● Maria Antònia Bauçà Nicolau, 3r D

Representants de les famílies.
● Andrea Alejandra Pias Sigliano

Representants dels professors.
● Maria Antònia Gomis Ferrer
● Bel Moyà Servera
● Francesca Mestre Salom

S’acorda el següent calendari:

01.12 Proclamació de les candidatures
14.12 Eleccions pares, alumnes i professors.
15.12 Reunió de la JE per validar i publicació de resultats. Introducció de dades al GESTIB.
21.12 Reunió constitució del nou CE