Avui, 16 de maig de 2019, s’ha publicat al BOIB la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 9 de maig de 2019 per la qual es convoquen ajuts per a l’alumnat del sisè curs d’educació primària, del primer curs de batxillerat i del segon curs de formació professional de grau mitjà o grau superior de centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el marc de dos programes d’immersió lingüística en llengua anglesa durant l’estiu del 2019.

El termini de presentació de sol·licituds comença el 17 de maig i finalitza el 31 de maig de 2019.

Podeu consultar seguidament tots els detalls i descarregar la documentació de referència:

Aquesta resolució convoca ajuts per a la participació de l’alumnat als programes d’immersió següents:

 ·         Curs intensiu d’immersió en llengua anglesa a l’estranger, adreçat a l’alumnat del segon curs de formació professional de grau mitjà o grau superior i a l’alumnat del primer curs de batxillerat de centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

·         Escola d’estiu en llengua anglesa, adreçat a l’alumnat del sisè curs d’educació primària de centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Aquests programes tenen com a objectiu reforçar la competència lingüística dels alumnes, amb un èmfasi especial en l’expressió oral.

Modalitats A i B: ajuts per al curs intensiu d’immersió a l’estranger

 1.           Destinació i lloc de realització del curs

DCU Dublin City University – English Language School

DCU Language Services. Office VBG11, Dublin City

University, Dublin 9 – D09 NA55

https:/www.english.dcu.ie/

2.           Dates de realització del curs

Torn 1: del 27 de juliol al 10 d’agost

Torn 2: de l’11 al 25 d’agost

3.           Reserva de places per illes

Mallorca: 94 ajuts

Menorca: 14 ajuts

Eivissa i Formentera: 18 ajuts

Tal i com estableix la resolució de convocatòria dels ajuts a l’apartat 15.1, no es podran modificar les destinacions adjudicades i comunicades a l’alumnat seleccionat, així com les dates de realització del curs.

Modalitat C: ajuts per a l’escola d’estiu en anglès

 1.           Localitats i dates de realització de l’escola d’estiu

 a.      Mallorca

                                                              i.      Manacor: de l’1 al 12  de juliol

                                                            ii.      Calvià: de l’1 al 12  de juliol

                                                          iii.      Palma: del 15 al 26 de juliol

                                                          iv.      Inca: del 15 al 26 de juliol

b.      Eivissa (alumnes d’Eivisa i Formentera)

                                                              i.      Eivissa: de l’1 al 12  de juliol

                                                            ii.      Sant Antoni de Portmany: del 15 al 26 de juliol

c.       Menorca

                                                              i.      Ciutadella: de l’1 al 12  de juliol

                                                            ii.      Maó: del 15 al 26 de juliol

2.           Reserva de places per illes

Mallorca: 251 ajuts

Menorca: 37 ajuts

Eivissa (alumnes d’Eivissa i Formentera): 47 ajuts

Tal i com estableix la resolució de convocatòria dels ajuts a l’apartat 15.1, el repartiment dels alumnes per localitats es farà atenent a la ubicació del centre escolar de procedència de l’alumnat. No es podran modificar les destinacions adjudicades i comunicades a l’alumnat seleccionat, així com les dates de realització del curs.

El termini de presentació de sol·licituds comença el 17 de maig i finalitza el 31 de maig de 2019.

Recordeu que la sol·licitud (Annex I), juntament amb la declaració responsable  que figura a l’Annex II de la Resolució, s’ha de presentar a qualsevol dels registres de la Conselleria d’Educació i Universitat, als registres de les delegacions territorials d’Educació d’Eivissa i Formentera i de Menorca o de qualsevol altre lloc previst en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i adreçar-la a:

Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals

Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat

Conselleria d’Educació i Universitat

C. del Ter, 16, 2n

Palma, 07009

Per a qualsevol dubte, podeu consultar la resolució de convocatòria i, en el cas que no es resolgui el dubte, enviar un correu electrònic al Servei de Llengües Estrangeres i Programes Internacionals a l’adreça següent: spl@dgfpfp.caib.es.

Documentació de referència:

Deja tu comentario