Podeu realitzar el pagament online (TPV) de la matrícula al següent enllaç:

Heu d’omplir l’import corresponent a la vostra matrícula i a l’espai de “remitente” s’ha d’especificar NOM I LLINATGES DE L’ALUMNE i CURS que ha de cursar.

  • Per exemple: Maria Ginard Genovard. 1r ESO

Pel que fa al pagament de taquilles (que ha de ser un pagament diferenciat) l’apartat de “concepte” s’ha d’especificar “Taquilla nom i llinatges de l’alumne i el curs” que ha de cursar.

  • Per exemple: Taquilla Maria Ginard Genovard 1r ESO

Podeu realitzar també el pagament en un caixer u oficina bancaria de la Caixa:

Necessitareu el codi de pagament 0632309 – I.E.S LLORENÇ GARCIAS I FONT o bé escanejar el codi de barres que trobareu aquí, i com a “concepte” o “remitent” especificar NOM I LLINATGES DE L’ALUMNE i CURS que ha de cursar.