La matrícula dels alumnes d’ESO i Batxillerat amb matèries pendents de setembre s’haurà de dur a terme els dies  4, 7 i 8 de setembre.

IMPORTANT:

  • L a matrícula s’ha de realitzar de forma telemàtica a través del compte d’usuari del GESTIB.
  • Només es podrà dur a terme de forma presencial quan no sigui possible la matrícula telemàtica. En aquest cas, caldrà demanar cita prèvia al centre a través del telèfon 971 83 63 34.