LLISTES DEFINITIVES DEL PROCÉS D’ADMISSIÓ DE FORMACIÓ PROFESSIONAL (primeres i segones opcions)

Els alumnes admessos en algun cicle formatiu han de recollir a l’institut un sobre amb les instruccions de matrícula i demanar cita prèvia per lliurar la documentació després. El termini de matrícula és del 23 al 25 de setembre. Si no es realitza el tràmit de matrícula en aquestes dates es perdrà la plaça. La cita es pot demanar presencialment al centre o a través del telèfon 971 83 63 34.

Llistes definitives de FPB d’Accés i conservació d’Instal·lacions esportives

Llistes definitives (primeres i segones opcions) de ADG21 (GM de Gestió administrativa)

Llistes definitives de AFD21 (GM de Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural)

Llistes definitives (primeres i segones opcions) de AFD31 (GS d’Ensenyament i animació socioesportiva)