Les activitats lectives pels alumnes d’ensenyament secundari obligatori (ESO) i de Batxillerat començaran el DILLUNS 12 DE SETEMBRE, a les 8:00h.

Les dues primeres hores es dedicaran a la recepció dels alumnes per part dels tutors. A partir de la tercera hora, s’iniciaran les activitats lectives ordinàries del curs.

Els alumnes han d’accedir al centre per les zones que tenen assignades segons el nivell educatiu:

1r i 2n d’ESO: ENTRADA PRINCIPAL

3r i 4t d’ESO: PISTA POLIESPORTIVA

BATXILLERAT  I CFs: CARRER MÚSIC ANTONI LLITERAS