Som un Institut d’Ensenyament Secundari situat al poble d’Artà, municipi de la comarca del Llevant mallorquí, que acull alumnat procedent, principalment però no exclusivament, del propi Artà, la Colonia Sant Pere, Sant Llorenç i Son Carrió.