Dins la campanya de les Nacions Unides #OnlyOneEarth per commemorar el #WorldEnvironmentDay @iesllorencgarciasifont ha duit a terme 3 accions per conscienciar la comunitat educativa de l importància de preservar l’únic planeta Terra.
* Hem distribuït contenidors per les diferents zones i els hem etiquetat per saber que dipositar en cadascun
* Hem dissenyat pòster amb accions senzilles que ajuden a aturar el canvi climàtic
* Hem reproduït un ecosistema mediterrani que posa en valor la importància de la nostra flora i fauna.


As part of the #OnlyOneEarth United Nations campaign to commemorate #WorldEnvironmentDay @iesllorencgarciasifont has carried out 3 actions to raise awareness among the educational community of the importance of preserving the only planet Earth.
* We have distributed containers in different areas and labeled them to know what to deposit in each
* We have designed a poster with simple actions that help stop climate change
* We have reproduced a Mediterranean ecosystem that highlights the importance of our flora and fauna.

Deja tu comentario