PROCÉS ADMISSIÓ

Només afecta als alumnes que provinguin d’altres centres. NO AFECTA als alumnes que venen de:

 • CEIP NA CARAGOL,
 • CEIP MESTRE GUILLEM GALMÉS
 • CEIP SANT MIQUEL

(aquests alumnes han de seguir les passes del procés d’adscripció)

1. Sol·licitud de plaça

 • La sol·licitud de plaça s’ha de dur a terme única i exclusivament de FORMA TELEMÀTICA a través de la web d’escolarització. El formulari per fer-ho és el següent: http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/sollicituds-4534/
 • TERMINI: de 1 a 12 de juny (ambdós inclosos).
 • IMPORTANT! Hi ha dues vies d’identificació possibles:

1. Identificació a través de l’usuari de GESTIB dels pares o a través del sistema d’idenficació cl@ve (OPCIÓ RECOMANADA)

En aquest cas, la tramitació de la sol·licitud queda registrada de forma telemàtica, sense necessitat d’anar al centre.

2. Identificació de forma anònima

 • Només es demanarà DNI o NIE i la data de naixement d’un dels pares
 • IMPORTANT!
  • Si s’opta per aquesta opció els pares hauran d’imprimir el formulari i presentar-lo al centre dins el termini (1 a 12 de juny).
  • Es necessitarà tenir cita prèvia per presentar la documentació al centre.

2. Matrícula

La matrícula s’ha de realitzar de forma presencial en el centre.

 • Termini: de 14 a 24 de juliol (ambdós inclosos)
 • Cal demanar cita prèvia al telèfon 971 83 63 34
  • ATENCIÓ: No s’atendrà ningú sense cita prèvia
 • Els formularis de matrícula:
  • Es podran descarregar i imprimir des de la web del centre.
  • Es podran recollir els documents en paper:
   • Termini de recollida: 1 a 10 de juliol
   • Cal demanar cita prèvia
 • IMPORTANT! Els formularis hauran d’estar signats pels dos progenitors. En cas contrari, no es podrà realitzar la matrícula.