El Protocol per a la Fase III dictat per la Conselleria d’Educació i Universitats estableix que es duran a terme per qualsevol curs d’educació secundària obligatòria, batxillerat, i formació professional TUTORIES D’ORIENTACIÓ O DE MATÈRIA I ACTIVITATS DE REFORÇ amb cita prèvia.

El centre organitzarà l’horari d’aquestes tutories , individuals o en grups d’un màxim de quinze alumnes, sempre que es pugui mantenir la capacitat de 4 m2 per alumne, i comunicarà al professorat i als alumnes el dia i l’hora en què es duran a terme. Tant els alumnes com el professorat, han de portar masqueretes i fer ús de gel hidroalcohòlic, i mesurar la seva temperatura abans d’anar al centre.

Podran sol·licitar les tutories o les activitats de reforç a la direcció del centre alumnes, famílies i professors, omplint el següent formulari., indicant el motiu pel qual es demana:

Es realitzaran també activitats d’intervenció, orientació i suport a l’alumnat amb NESE i d’altres que hagin patit una situació d’especial dificultat (problemes greus de convivència, desregulació emocional, situacions de maltractament, aïllament social, escletxa digital…) a tots els centres educatius, durant el període de suspensió de les activitats presencials, amb cita prèvia, individual o en grups d’un màxim de cinc alumnes, per part dels tutors o dels diferents professionals de suport del centre (inclosos TISOC, fisioterapeutes i ATE).

Podeu trobar més informació a http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4248232&coduo=36&lang=ca