Des de el Departament d’administració i gestió que impartim el cicle de grau mitjà en gestió administrativa hem organitzat juntament amb l’ajuntament d’Artà i Sant Llorenç unes sessions d’emprenedoria als alumnes de 3er d’eso i cicles formatius.

Dites sessions consten de 2 dies. El primer dia es va cel•lebrar divendres 18 de febrer al saló d’actes. A la sessió es tractaren temes com el significat d’emprendre i les característiques que ha de tenir un emprenedor. A més, es varen exposar uns instruments molt útils que ajuden a emprendre com l’elaboració d’una matriu DAFO, model CANVAS, pla d’empresa i matriu de gantt.

Dia 31 de març serà la segona sessió que es realitzarà al Teatre d’Artà. Per aquest dia es realitzarà una taula rodona amb joves empresaris de la comarca on exposaran la seva experiència i intercanviaran inquietuds del món de l’empresa amb els alumnes.