Us convoquem a una reunió informativa sobre el brot de COVID-19, adreçada a les famílies d’alumnes de 4t d’ESO i contactes extrets, avui dilluns dia 17 de novembre, a les 20:00h.

La reunió es farà on line mitjançant la plataforma Google MEET amb el següent enllaç per unir-vos utilitzant el correu electrònic dels vostres fills:

https://meet.google.com/scn-ojna-kxg

Us preguem que silencieu els vostres micrófons un cop començada la reunió a no ser que volgueu intervenir.