PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

 • Termini: 3 – 17 de març, ambdós inclosos
 • Horari: de 9.00 a 13.00h
 • Lloc: secretaria del centre

DOCUMENTACIÓ

Documentació obligatòria:

 • Sol·licitud (veure document adjunt)
 • Declaració responsable (veure document adjunt)
 • Justificant del pagament de la taxa 046 
  • La taxa és de 23,25 euros.
  • S’ha de realitzar el pagament telemàtic a través de l’ATIB: https://www.atib.es/TA/Modelos/Tasas046.aspx 
  • IMPORTANT!!!! Cal seleccionar:
   1. “Conselleria d’Educació i Formació Professional”
   2. “Taxa per a proves d’accés a cicles formatius de formació professional”.
 • Original i còpia del document d’identificació (DNI, NIE, passaport)

Documentació opcional:

REALITZACIÓ DE LA PROVA

 • Dies 12 i 13 de maig

RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES CONVOCA LA PROVA (MÉS INFORMACIÓ):

http://www.caib.es/sites/fp/ca/convocatoria_proves_acces_2021_grau_mitja_0/archivopub.do?ctrl=MCRST14ZI344465&id=344465


ADMESOS A LES PROVES D’ACCÉS CFGM