El dia de les proves les persones inscrites han de complir les mesures sanitàries següents:

  • Portar les seves pròpies mascaretes de casa, en nombre suficient.
  • S’ha de fer ús de les mascaretes en tot moment.
  • Mantenir sempre el distanciament. En cas de formar-se cues han de mantenir sempre la distància de seguretat.
  • Portar els estris per les proves, no es permetrà l’intercanvi d’estris entre els inscrits.
  • Si cal, han de portar beguda i aliments de casa.
  • No poden assistir a la prova si tenen simptomatologia compatible amb la COVID-19, ni en cas d’estar en aïllament o quarantena.