ATENCIÓ!

Hi ha dos processos distints en funció de la procedència de l’alumne.

1.- PROCÉS ADSCRIPCIÓ

Només pels alumnes que actualment cursen 6è de primària a:
CEIP Na Caragol (Artà)
CEIP Mestre Guillem Galmés (Sant Llorenç)
CEIP Sant Miquel (Son Carrió)
CEIP Rosa dels Vents (Colònia de Sant Pere)

2.- PROCÉS ADMISSIÓ

Han de fer aquest tràmit la resta d’alumnes nouvinguts.


PROCEDIMENT

1.- PROCÉS ADSCRIPCIÓ

 • Presentació de sol·licituds: Es fa de centre a centre (les famílies no han de fer res)
 • Llistes provisionals: 29/04/2022
 • Reclamacions: 02/05/2022 – 04/05/2022
 • Llistes definitives: 09/05/2022
 • MATRÍCULA: 24/06/2022 – 01/07/2022

2.- PROCÉS ADMISSIÓ

CALENDARI:

 • Presentació de sol·licituds: 09/05/2022 – 20/05/2022
 • Llistes provisionals: 07/06/2022
 • Reclamacions: 08/06/2022 – 10/06/2022
 • Llistes definitives: 22/06/2022
 • MATRÍCULA: 24/06/2022 – 01/07/2022

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Com ho puc fer?

 • De forma telemàtica.
  • Hi ha dos tipus de tràmits:
   • L’autenticat (GestIB o Cl@ve)
   • L’anònim.
 • S’ha de fer a través del següent enllaç

https://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/solalicitudtramit_telematic_admissia_eiepeso/

M’he de personar en el centre?

 • Vos heu de personar en el centre dins el termini (09/05/2022 – 20/05/2022) si:
  • Feis el tràmit anònim
  • O si feis l’autenticat i heu de presentar documentació que no pugui ser consultada telemàticament.

IMPORTANT: Si no presentau la documentació en el centre dins el termini establert, la sol·licitud quedarà exclosa.

Podeu descarregar aquí el document amb les instruccions anteriors: