Tal i com s’estableix a l’annex 9 de la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional i de la consellera de Salut i Consum  de juny de 2021 per la qual s’aproven les mesures excepcionals i prevenció i contenció i les instruccions de coordinació i d’organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID 19. s’ha redactat un nou Pla de contingència de l’IES Llorenç Garcias i Font pel curs 2021-2022, i es va aprovar pel claustre de professors el 22/09/2021. El podeu consultar a continuació:

PLA-DE-CONTINGENCIA-2021-2022