Pagament de la taxa d’expedició del títol de Batxillerat i Cicles Formatius.

A partir d’ara, el pagament de la taxa d’expedició dels títols de Batxillerat i Cicles Formatius s’ha de fer a través de la  pàgina web de l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB). Per això, us adjuntam unes instruccions en les quals s’explica pas per pas com fer-ho.

INSTRUCCIONS PAGAMENT TAXA TÍTOLS BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS