Per causa de la pandèmia de Covid-19 s’han modificat les programacions i criteris de qualificació i avaluació de cada assignatura i els fulls resum corresponents que s’entreguen als alumnes a principi de curs. Teniu aquí els fulls resum modificats organitzats per cursos d’ESO


1r ESO

OBLIGATÒRIES


2n ESO

OBLIGATÒRIES

OPTATIVES


3r ESO


4t ESO


1r de BATXILLERAT