Estructura i organització del segon cicle (4t d’ESO)

A 4t d’ESO els alumnes han de triar entre dos possibles itineraris:

  • Ensenyaments acadèmics per a la iniciació al batxillerat.
  • Ensenyaments aplicats per a la iniciació a la formació professional.

aquest efecte, no són vinculants les opcions que han cursat al 3r curs de l’ESO. Però que és molt important que els alumnes triïn bé l’itinerari que més els convengui a 4t d’ESO, perquè la seva elecció condicionarà de cara els estudis posteriors.

Teniu aquí més informació sobre que escollir a 4t i sobre els estudis posteriors post-obligatoris (batxillerat, formació profesional, etc)

Les assignatures de 4t d’ESO dependran de l’itinerari. Podeu trobar més informació sobre cada assignatura clikant a sobre d’ella.

OBLIGATORIES

TRONCALS

Ensenyaments Acadèmics:

Triar DUES matèries (3h)


Ensenyaments Aplicats:

Triar DUES matèries (3h)

ESPECÍFIQUES

Escollir-ne UNA (3h)

(S’oferiran aquelles en les quals hi hagi un nombre mínim d’alumnes matriculats)


Notícies de 4t d’ESO