Organització de 3r d’ESO

OBLIGATÒRIES

 • Llengua Castellana (3h) (full resum)
 • Llengua Catalana (3h)
 • Anglès (3h)
 • Geografia i Història (3h)
 • Educació Física (2h)
 • Física i Química (2h)
 • Biologia i Geologia (2h)
 • Tecnologia (3h)
 • Religió / Valors Ètics (1h)
 • Tutoria (1h)
 • Matemàtiques (4h)

OPTATIVES

 • Alemany
 • Educació Plàstica II (català) (si no s’ha cursat a 2n d’ESO)
 • Educació Plàstica II (anglès) (si no s’ha cursat a 2n d’ESO)
 • Música II (si no s’ha cursat a 2n d’ESO)
 • Iniciació a l’Activitat Emprenadora i Empresarial (IAEE)

Darreres notícies de 3r d’ESO