Organització de 3r d’ESO

OBLIGATÒRIES

 • Educació Física (2h)
 • Geografia i Història (3h)
 • Llengua Castellana (3h)
 • Llengua Catalana (3h)
 • Anglès (3h)
 • Matemàtiques (4h)
 • Religió / Atenció educativa (1h)
 • Física i Química (2h)
 • Biologia i Geologia (2h)
 • Tecnologia i digitalització (2h)
 • Tutoria (1h)

OPTATIVES

 • Educació Plàstica II (català/anglès) o Música II
 • Alemany
 • Cooperació i serveis a la comunitat
 • Cultura clàssica II
 • Introducció a la filosofia
 • Recursos digitals II

Més informació sobre les assignatures i el curriculum de 3r d’ESO LOMLOE.


Darreres notícies de 3r d’ESO