Assignatures:

OBLIGATÒRIES

 • Educació Física (2h)
 • Geografia i Història (British / No British) (2h)
 • Llengua Castellana (3h)
 • Llengua Catalana (3h)
 • Anglès (3h)
 • Matemàtiques (3h)
 • Religió / Atenció educativa (1h)
 • Biologia i Geologia (British / No British) (2h)
 • Música/Música (anglès) (2h)
 • Tutoria (1h)

OPTATIVES (2h)

S’ha d’escollir una assignatura optativa de les ofertades. Cal tenir en compte que algunes s’oferten en cursos posteriors d’ESO i no es poden repetir.

 • Cooperació i serveis a la comunitat (2h)
 • Cultura clàssica (2h)
 • Igualtat de gènere (2h)
 • Recursos digitals (2h)
 • Alemany (2h)
 • Taller de consum responsable (2h)

Més informació sobre les assignatures i currículum de 1r d’ESO LOMLOE.


Darreres notícies de 1r d’ESO