DESCRIPCIÓ

La modalitat de Ciències i Tecnologia (LOMLOE) s’adreça a alumnes interessats per les ciències experimentals, les matemàtiques, els estudis relacionats amb continguts cientificosanitaris i el món dels processos tecnològics i dels materials, instruments, aparells i màquines que s’utilitzen en la producció de béns i serveis.

ITINERARIS 1r BATXILLERAT (LOMLOE)

Normativa currículum Batxillerat LOMLOE