Podeu consultar el vostre resultat i presentar reclamacions al següent enllaç: https://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/es/consulta_resultado_del_proceso-25569/

A les llistes provisionals NO SURT RESERVA DE PLAÇA.
La finalitat d’aquestes llistes és que els sol·licitants puguin comprovar que les opcions sol·licitades són
correctes i que la baremació és l’adequada.
L’ÚNICA IDENTIFICACIÓ DELS SOL·LICITANTS SÓN 4 XIFRES DEL SEU DOCUMENT D’IDENTITAT.
En el cas dels cicles de modalitat presencial de GM i GS els sol·licitants surten agrupats per cada una de les 3
vies d’accés

llistes-provisionals-GS

llistes-provisionals-GM

llistes-provisionals-FPB