En aquesta pàgina podeu escollir i realitzar el pagament de les llicències digitals que corresponguin a l’alumne en funció del curs i assignatures que estigui cursant.

Llicències Digitals 1r ESO

Atenció: en funció de la matrícula de l’alumne les famílies hauran d’ adquirir 1, 2 o 3 productes

ProducteAlumnat que l’ha d’adquirir
44 € Pack de Vicens VivesTOT l’alumnat de 1r ESO 
17 € Llicència CambridgeNOMÉS alumnes que cursen anglès NO British Council
12 € Llicència d’optativa d’AlemanyNOMÉS  alumnes que cursen alemany

Llicències Digitals i material didàctic  2n ESO

Atenció: en funció de la matrícula de l’alumne les famílies hauran d’ adquirir 1, 2 o 3 productes

ProducteAlumnat que l’ha d’adquirir
51 € Pack de Vicens Vives i Sherpa (material didàctic de Tecnologia)TOT l’alumnat de 2n ESO. 
17 € Llicència CambridgeNOMÉS alumnes que cursen anglès NO British Council
15 € Llicència d’optativa d’AlemanyNOMÉS  alumnes que cursen alemany

Llicències Digitals i material didàctic 3n ESO

Atenció: en funció de la matrícula de l’alumne les famílies hauran d’ adquirir 1, 2 o 3 productes

ProducteAlumnat que l’ha d’adquirir
51 € Pack de Vicens Vives i SherpaTOT l’alumnat de 3r ESO. 
17 € Llicència CambridgeNOMÉS alumnes que cursen anglès NO British Council
15 € Llicència d’optativa d’AlemanyNOMÉS  alumnes que cursen alemany

Llicències Digitals 4rt ESO

Atenció: en funció de la matrícula de l’alumne les famílies hauran d’ adquirir 1, 2, 3 o 4 productes

ProducteAlumnat que l’ha d’adquirir
44 € Pack de Vicens Vives TOT l’alumnat de 4rt ESO. 
17 € Llicència CambridgeNOMÉS alumnes que cursen anglès NO British Council
7 € Llicència SherpaNOMÉS  alumnes que cursen tecnologia
15 € Llicència d’optativa d’AlemanyNOMÉS  alumnes que cursen alemany