Aquí teniu els llibres de text que els alumnes utilitzaran durant el curs 2022-2022 en els ensenyaments post-obligatoris del centre, batxillerat i cicles formatius. Recordeu que els alumnes d’ESO no utilitzen llibres de text en paper, sinó material digital el·laborat pel professorat o llicències digitals.