A finals de 2n d’ESO s’han de començar a orientar els estudis tenint la possibilitat d’escollir a 3r d’ESO una sèrie d’assignatures optatives.

Teniu aquí una presentació amb més informació sobre que escollir a 3r i sobre els estudis posteriors post-obligatoris (batxillerat, formació profesional, etc)

Com s’organitza 3r d’ESO?

es assignatures és divideixen entre les troncals (totes obligatòries) i les específiques (obligatòries i optatives), podent escollir una matèria entre les específiques. Podeu trobar més informació sobre cada assignatura clicant a sobre d’ella.

OBLIGATÒRIES

  • Llengua Castellana (3h)
  • Llengua Catalana (3h)
  • Anglès (3h)
  • Geografia i Història (3h)
  • Educació Física (2h)
  • Física i Química (2h)
  • Biologia i Geologia (2h)
  • Tecnologia II (3h)
  • Religió / Valors Ètics (1h)
  • Tutoria (1h)

OPTATIVES

Escollir-ne UNA 


Notícies d’orientació