Horari i ordre de desenvolupament de la prova

 • Dia 12 de maig de 2021:
  • 16.00 h: exàmens de llengua castellana i de llengua catalana
   • (durada d’una hora per a cada examen, i màxim de dues hores per a aquesta part de la prova).
  • 18.30 h: examen de ciències socials, geografia i història
   • (durada màxima d’una hora).
 •  Dia 13 de maig de 2021:
  • 16.00 h: exàmens de matemàtiques i de ciències naturals o de tecnologia
   • (durada d’una hora per a cada examen, i màxim de dues hores per a aquesta part de la prova).

Material necessari

 • Material per a totes les proves
  • L’examen s’ha de presentar escrit amb tinta blava o negra, no a llapis
  • No es poden usar telèfons mòbils ni aparells electrònics que permetin la comunicació a distància.
  • No es pot entrar a l’examen amb textos o documents escrits.
 •  Material per a la prova de matemàtiques
  • Les respostes que impliquin dibuixar o traçar gràfiques s’han de fer a llapis.
  • Es pot usar una calculadora científica no programable ni gràfica.
  • Si l’aspirant vol, pot fer ús de regle, escaire, cartabó i compàs, aportats per ell mateix.